ENGLISH 联系我们
感谢融都科技提供技术支持

主页 > 正文

关于印发《浙江互联网金融联合会团体标准管理办法》的通知

发表于2017-08-18 14:43:32 作者:admin 来源:浙江互联网金融联合会 浏览:197

关于印发《浙江互联网金融联合会团体标准管理办法》的通知

各会员单位:

为促进浙江互联网金融行业规范发展,在浙江省标准化研究院专家指导下,根据《中华人民共和国标准化法》、《浙江互联网金融联合会章程》规定,经征求全体会员单位意见后,浙江互联网金融联合会制定了《浙江互联网金融联合会团体标准管理办法》,现印发。

附件:关于印发《浙江互联网金融联合会团体标准管理办法》的通知? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 浙江互联网金融联合会
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2017年8月18日

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表本网站的立场,也不代表我们的价值判断。